Návod k obsluze

Návod k obsluze Puzzi 100
1. Dávkování čistícího přípravku
- 1x dávka = 100ml použijeme na přípravu 10 litrů teplé vody
- obsah nádrže na čistící roztok je 10 litrů ( tj. 1x dávka )


2. Plnění čistícího stroje roztokem
- vypněte stroj a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě
- do čistého kbelíku nalijte vlažnou vodu ( max. 40oC ) a přidejte čistící přípravek dle bodu 1
- poté řádně zamíchejte a nalijte do určené nádrže ve stroj


3. Čištění koberce
- stiskněte obě tlačítka na stroji ( čištění a odsávání ), tím uvedete stroj do chodu
- před vlastní prací vyzkoušejte na koberci nebo čalounění stálobarevnost na málo viditelném místě
- hubici posunujeme po koberci směrem k sobě a zároveň rozstřikujeme pomocí páčky čistící roztok,zároveň dochází k odsávání čistící tekutiny
- na více znečištěná místa naneste přípravek, nechte působit 10-15 minut a potom opětovně odsajte


4. Během provozu
- nádrž na odpadní tekutinu se postupně naplní odsávanou tekutinou, tato nádrž však nesmí přetékat.Jestliže přeteče, vysušte dno pod nádrží.
- v případě, že mycí hubice nerozstřikuje na koberec žádnou čistící tekutinu – je nádrž na roztok prázdná,nebo je ucpaná tryska –odšroubujte ji a propláchněte
- čerpadlo nesmí běžet naprázdno, raději vypněte čerpadlo dříve, než dojde čistící tekutina
- je-li odpadní nádrž naplněna, vylijte odsátou tekutinu a postupujte dle bodu 2


5. Po skončení čištění
- zbylý čistící roztok odsajte hadicí z nádržky (zapněte tlačítko odsávání)
- tím se i vyčistí hadice od nečistot
- nádrž na odpadní tekutinu opláchněte vlažnou vodou a nechte zvolna oschnout
- zbytek stroje otřete vlhkým hadrem (nikdy nemyjte pod tekoucí vodou)
- dle potřeby propláchněte i sací hubice
- POZOR! – stroj nenechávejte schnout na topení nebo kamnech !! Může se zdeformovat !!


6. Vrácení stroje
- návod k obsluze spolu s čistícím strojem a veškerým příslušenstvím
( čistící nástavce, hadice ) vraťte obsluze půjčovny v předem stanovený den a hodinu


Rady na závěr:
- při odpojení stroje ze sítě tahejte vždy za zástrčku, nikdy ne za kabel
- při poruše čistícího stroje stroj neopravujte, spojte se prosím s půjčovnou a domluvte se na dalším postupu
- nezapomeňte případnou závadu nahlásit při vrácení čistícího stroje !!